W numerze 2 między innymi:

Książka na kwiecień
Dzień sołtysa i Super Sołtys 2018
Świetlica w Wójtowie
Konkurs fotograficzny „Krajobraz Warmii i Mazur”
Barczewianin Roku i Anioły Sukcesy 2017
Kobiecy folwark
Dzień piękna
Historia:
– Kalendarium – marzec
– O miejscowej wielokulturowości
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie:
– Zaprogramuj przyszłość
– Warsztaty wielkanocne
22 wymiana młodzieży Barczewo-Hagen
Operatorzy 112 w SP 1

Sporttelegram

Gazeta Nr 2/2018 – marzec