Redakcja

Redakcja

Redaktor Naczelny:

Robert Tokarski

Zespół Redakcyjny:
Wojciech Zenderowski
Magdalena Łowkiel
Maja Barczak-Kalisz

korekta:
Beata Rukszan

skład DTP, opracowanie www:
Zbigniew „Ramsko” Kozłowski
e-mail: zbigniew.kozlowski@barczewo.pl

Druk:
Zakład Poligraficzny U-H J. Skrajnowski
11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1, tel. 89 715 34 58

Wydawca:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne
11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81

e-mail gazeta@barczewo.pl