Redaktor Naczelny:

Robert Tokarski

Zespół Redakcyjny:
Patrycja Nowicka
Wojciech Zenderowski
Lidia Zelman
Magdalena Łowkiel-Klimek

korekta:
Natalia Szałaj

skład DTP, opracowanie www:
Zbigniew „Ramsko” Kozłowski
e-mail: zbigniew.kozlowski@barczewo.pl

Druk:
Druk: Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski
09-400 Płock, Kostrogaj 1

Wydawca:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne
11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81

e-mail gazeta@barczewo.pl