Reklama

Reklama

REKLAMA

Format gazety A4
8 modułów ( cała strona kolorowa ):        300 zł
8 modułów (cała strona czarno-biała):    200 zł
4 moduły (pół strony kolorowej):              150 zł
4 moduły (pół strony czarno-białej):       100 zł
2 moduły (1/4 strony kolorowej):             100 zł
2 moduły (1/4 strony czarno-białej):       60 zł
1 moduł (kolorowy)                             50 zł
1 moduł (czarno-biały)                       30 zł
ogłoszenia drobne dla osób prywatnych za słowo   1 zł

Dopłaty:
artykuł reklamowy:                                 + 100 zł
strony redakcyjne   (max. 4 moduły)       +   75 zł
strona 1 (max. 2 moduły)       + 100 zł
wykonanie zdjęcia reporterskiego               +   50 zł

Rabaty:
zawarcie umowy na 3 wydania:                  –  20%
zawarcie umowy na 6 wydań:                     –  40%

W szczególnych przypadkach redaktor naczelny ma prawo zastosować większe rabaty od cen reklam.
Do wszystkich cen dolicza się podatek VAT 23%