Reklama

Reklama

REKLAMA

Format gazety A4
8 modułów (cała strona kolorowa):        300 zł
8 modułów (cała strona czarno-biała):    200 zł
4 moduły (pół strony kolorowej):              150 zł
4 moduły (pół strony czarno-białej):       100 zł
2 moduły (1/4 strony kolorowej):             100 zł
2 moduły (1/4 strony czarno-białej):       60 zł
1 moduł (kolorowy):                             50 zł
1 moduł (czarno-biały):                       30 zł
ogłoszenia drobne dla osób prywatnych za słowo:   1 zł

Dopłaty:
artykuł reklamowy:                                 + 100 zł
strony redakcyjne (max. 4 moduły):       +75 zł
strona 1 (max. 2 moduły):       + 100 zł
wykonanie zdjęcia reporterskiego:          + 50 zł + koszt dojazdu (wg. obowiązującej stawki za 1 km.)

Rabaty:
zawarcie umowy na 3 wydania:                  – 20%
zawarcie umowy na 6 wydań:                     – 40%

W szczególnych przypadkach redaktor naczelny ma prawo zastosować większe rabaty od cen reklam.
Do wszystkich cen dolicza się podatek VAT 23%