W numerze 1 między innymi:

Książka na marzec
Bezpieczne ferie
Anielski Plac Zabaw
E-usługi
Budowa drogi gminnej Nikielkowo-Wójtowo
Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie
141 rocznica urodzin. F. Nowowiejskiego
Podsumowanie Roku Feliksa Nowowiejskiego
Warsztaty międzypokoleniowe
Szkoła Przyjazna Środowisku – Łęgajny
Wieczór Kolęd z chórem Moderato
Warmiobook
Historia:
– Kalendarium – styczeń, luty
– Pierwszy Warmiński Dom Wysyłkowy
– Maria Nowowiejska
Informacje z Przedszkola Publicznego w Łęgajnach
Informacje z Przedszkola Miejskiego w Barczewie
Operation Pollinator
Wolf Mail – koncert
Szlachetna Paczka
Kolejny rekord pobity – 26 WOŚP w Barczewie
Sporttelegram
„Barczewskie pejzaże 2017” – rozstrzygnięcie

Gazeta Nr 1/2018 – styczeń-luty