DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 2015

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 2015

Dożynki powiatowo-gminne Barczewo 2015

Dożynki, czyli ludowe Święto Plonów, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych; w czasach przedchrześcijańskich etniczne święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy jesiennej (23 września). Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw. Tegoroczne dożynki powiatowo-gminne odbyły się 5 września w Barczewie. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji i wprowadzili mieszkańców oraz przybyłych gości w wyjątkowy, ludowy klimat dożynek. Wydarzenie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w pięknie udekorowanym kościele św. Anny. Wszystkich gości przywitał i mszę poprowadził Proboszcz ks. Marek Paszkowski. Dzieci ubrane w warmińskie stroje niosły z dumą warmiński chleb, natomiast za nimi podążał Starosta dożynek Henryk Pastuszek i Starościna Iwona Machałek. Następnie wielką kolorową paradą z wieńcami wszyscy udali się do miejskiego amfiteatru, gdzie nastąpiła część oficjalna. Wzorem tradycji wniesiono przepiękne i okazałe wieńce dożynkowe pieczołowicie przygotowane i wykonane z kłosów zbóż, polnych kwiatów, owoców i warzyw. Następnie Starosta i Starościna dożynek wręczyli bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzom dożynek, Pani Małgorzacie Chyziak, staroście olsztyńskiemu oraz Panu Lechowi Janowi Nitkowskiemu, burmistrzowi Barczewa. Złożono symboliczne dary z ostatnich plonów, przetwory mięsne, owoce. Wręczone zostały nagrody i odznaczenia Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”, nagrody dla najlepszych rolników i producentów rolnych z terenu powiatu, podziękowanie dla sołectwa Wójtowo za zorganizowanie Dożynek gminnych w 2014 r., nagrody w konkursie „Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie gminy Barczewo oraz podziękowano za przygotowanie stoisk promocyjnych. Podczas dożynek rozstrzygnięto konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy, do którego zgłosiło się 7 sołectw z gminy Barczewo: Łęgajny, Ramsówko, Wrócikowo, Kronowo, Radosty, Wipsowo, Ruszajny; natomiast do konkursu na szczeblu powiatowym– 4 gminy powiatu olsztyńskiego: gmina Biskupiec wieś Kobułty, gmina Jeziorany miejscowość Wójtówko, gmina Dobre Miasto wieś Podleśna oraz gmina Barczewo sołectwo Kronowo- zwycięzcy konkursu gminnego).

Na terenie amfiteatru swoje stoiska wystawiły sołectwa gminne: Łęgajny, Nikielkowo, Ramsówko, Tumiany, Wrócikowo, Skajboty, Kronowo, Jedzbark, Radosty, Kaplityny, Wipsowo, Ruszajny, Łapka, Wójtowo oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze oddział w Barczewie, Hobbiton prezentujący projekt edukacyjny „Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, prowadzony przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach – budynek dydaktyczny w Dobrym Mieście. Przygotowano Punkt Promocji Zdrowia, w którym Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Olsztynie i Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, zapewniły możliwość zdobycia wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, można było obejrzeć sprzęt ratowniczy oraz wziąć udział w szkoleniu z zakresu samobadania piersi oraz w bezpłatnych badaniach profilaktycznych: spirometrycznych, ciśnienia krwi i glukozy.

W ramach festynu ludowego odbyło się wiele kulturalnych atrakcji. Na scenie wystąpiły zespoły Węgojska Strużka i Mała Warmia z Lamkowa. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała „Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa”, w którym udział wzięli: Anna Rok, Agnieszka Chojnowska, Magdalena Łowkiel-Klimek, Lidia Szczerbo, Wiktoria Chludzińska, Andrzej Maciejewski, Marian Sawicki, Marek Szter, Wojciech Zenderowski. Odbyły się również pokazy Taekwondo w wykonaniu Klubu Sportowego Egida. Wyspa przy amfiteatrze była w całości poświęcona najmłodszych uczestnikom dożynkowego festynu. Organizatorzy przygotowali ogromnie ciekawe gry, zabawy i konkursy związane z tradycjami wiejskimi, m.in. bula ziemniaczana (rzut ziemniakiem w kapustę), wiejska koszykówka, dojenie krowy, przeciąganie liny, narty bolkowskie, toczenie fajerki, wyścig w workach, jajeczny wyścig, wyścig kapsli, pinta, szachy i malowanie twarzy. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc wolontariuszom, harcerzom i zuchom. Trwająca do północy dożynkowa zabawa, upłynęła przy dźwiękach zespołu Cover Day i Faster. Wszyscy goście bawili się wyśmienicie. Ze strony Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego napłynęły gratulacje oraz wskazówka aby co roku dożynki odbywały się w Barczewie. Warto podkreślić, że cała przestrzeń amfiteatru, a także całe miasto i wjazd do Barczewa były wspaniale dożynkowo udekorowane i nadawały wyjątkowy ludowy klimat.

Organizatorami tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych byli: Urząd Miejski w Barczewie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Ponadto w zorganizowaniu wydarzenia pomogły instytucje i firmy: Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Olsztynie, Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Barczewie, Stary Folwark Tumiany, Ośrodek Jeździecki Ekwador z Dąbrówki Małej, Komisariat Policja w Barczewie, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie oraz Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie.

Magdalena Łowkiel-Klimek