W numerze 6 między innymi:

Z Urzędu Miejskiego:
– Bezpieczne przebywanie na akwenach wodnych
– Koncert w Zakładzie Karnym w Barczewie
– Delegacja w Barczewie
– 50-lecie pożycia małżeńskiego
Dni Barczewa 2018
Wspomnienia
Wernisaż Grupy A*R*T z Olsztyna
Muzyka klazmerska w Synagodze
Wywiad z sołtysem Wipsowa
Jubileusz 20-lecia KZEiRSW
Inicjatywa „200 lat” w Wójtowie
Historia:
– O barczewskich rzekach…
– Kalendarium
– Pierwsza przystań wodna
– Kto pamięta tamte lata
Leszek Jackowski i jego rzeźby
Maltańskie Centrum Pomocy:
– System C-Eye
Cantare – znaczy śpiewacy
Sporttelegram
Remiza jak nowa
Harmonogram pracy „Orlików”

Gazeta Nr 6/2018 – lipiec