W numerze 7 między innymi:

Z Urzędu Miejskiego:
– Inwestycje w Gminie Barczewo
– „Perły Barczewa” – Cenotaf Batorych, koszulka z obrazu św. Franciszka
– Barczewskie szkoły
VII Festiwal rockowy ERROR 2017
Feliks Nowowiejski – człowiek i dzieło
Recital lutniowy Klaudyny Żołnierek
VI Biesiada z Karasiem w Kromerowie
Aktywne Łęgajny
Historia:
– Tadeusz Rynkiewicz – barczewski poeta
– O pocztowych gońcach, kariolce i dyliżansach
– Kalendarium
Lapidarium w Galerii Sztuki „Synagoga”
Wernisaż Artura Sobieszka
Książka na wrzesień

Gazeta Nr 7/2017 – sierpień