WB_czerwiec2016W numerze 6 między innymi:

Książka na lipiec
Kronika policyjna
Wypoczynek w gminie Barczewo – ośrodki, miejsca noclegowe
Informacje z urzędu miejskiego
XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
Barczewskie Łosiery 2016
Historia:
– 522-lecie Bogdan
– kalendarium
– 640 lat Barczewka
Pikniki i festyny w gminie
Wydarzenia w Galerii Sztuki „Synagoga” i Salonie Muzycznym
X Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie
Kalendarz imprez w mieście i gminie – lipiec, sierpień
Zapowiedzi najbliższych wydarzeń
Konkursy:
– „Barczewskie pejzaże”
– Gminny Konkurs Czytelniczy „Ku pokrzepieniu serc”
Informacje sportowe

Gazeta Nr 6/2016 – czerwiec