Gazeta Nr 7/2014 – lipiec-sierpień

Gazeta Nr 7/2014 – lipiec-sierpień

WB_sierpien2014W numerze 7/2014 między innymi:

Zdjęcie miesiąca
Kronika policyjna czerwiec, lipiec
Barczewo buduje
Artystyczna przyjaźń
Uśmiech św. Anny
Dni Pola
Dnia Barczewa
Barczewskie lato artystyczne
– ERROR
Wakacje
Łęgajny mają 650-lat
Festyn w Skajbotach
Rodzinny festyn w Szynowie
IV kryzysowy zlot
Festyn w Kaplitynach
Nieistniejące Warsze
Warmia artystycznie
Dar serca kolorem malowany
Pisarskie talenty barczewskich szkół
Historia
Barczewo w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej
Kalendarium lipiec, sierpień
Jubileusz 650-lecia – Łęgajny, Dobrąg
Barczewo biega 2014
Turniej piłkarski – Dni Barczewa
Rozmowa z Adamem Perczyńskim
Sprawozdanie z sesji
Przetargi